Welcome!

Moi mili,

Na stronę „do krawca” zapewne zaglądają tylko ci zainteresowani ubiorem: młodzi przed studniówką, przed ślubem, obroną pracy naukowej, spodziewanym awansem, czy zobowiązani wymogami towarzyskimi. Sporą grupę stanowią też klienci nietypowi – nie mieszczący się w ograniczonych ramach konfekcji. Gro jednak moich klientów to ludzie ustabilizowani zawodowo i finansowo. To ludzie, u których ubiór odgrywa niepoślednią rolę – znawcy elegancji i dobrego smaku, dla których krawiectwo miarowe jest nieodzownym elementem Ich życia. Oni potrafią przemierzać nie tylko Polskę za znalezieniem dla siebie dobrej pracowni. Tacy klienci wiedzą o krawiectwie i ubiorze naprawdę dużo i o ile znajdą „swojego” krawca pozostają mu wierni „na wieki”; bardzo często są przyjaciółmi pracowni.

Całe moje życie upływa mi na krawiectwie, na ubieraniu ludzi, na tworzeniu Ich piękniejszymi. (A co zatem idzie i nieraz lepszymi – wszak elegancki ubiór zobowiązuje!) – Myślę, że to mi się udaje. Geny po ojcu i moje zaangażowanie sprawiają, że Pracownia Krawiecka Kat. „S” liczy się i to nie tylko w Polsce. Klienci czują, że oddaję Im serce. W czasach niesamowicie szybkich technologii, pędzącego do przodu Świata, a wraz z nim i naszego życia, wielu ludzi nie widzi potrzeby refleksji nad swoim wizerunkiem. – Pędzą myśląc, że nie zauważenie przemkną wśród bliźnich, nie znajdując czasu nie tylko na estetyczny wygląd, ale bywa, że i na higienę. Niestety ludzi takich jest coraz więcej nie tylko w Polsce. Coraz częściej widzi się Ich wśród nas nawet w miejscach przewidzianych na kulturę i zachowanie dobrego smaku. – Cóż, w takich czasach przyszło nam żyć. Na szczęście (albo i nie) oni nie zaglądają na stronę „do krawca”.


 Materialy  Szycie  Efekt końcowy© Wisniewski
Powered by Wild Apricot Membership Software