Welcome!

Nagroda literacka

 

Jest nagroda literacka!

Nie minęło trzy miesiące książki na rynku, a już… Jury Nagrody Literackiej im. Władysława St. Reymonta przyznało NAGRODĘ SPECJALNĄ:

JANUSZOWI WIŚNIEWSKIEMU – PISARZOWI I MISTRZOWI KRAWIECKIEMU – ZA POPULARYZACJĘ HISTORII I TRADYCJI RZEMIOSŁA, SZCZEGÓLNIE KRAWIECKIEGO ORAZ ZA POWIEŚĆ “ŻYCIE SKROJONE NA MIARĘ”


Książką miesiąca maja 2009!

W kategorii “Proza polska” zostałem uhonorowany wyróżnieniem za książkę miesiąca. Uroczystość odbyła się w dniu 27-01-2010r. o godz. 13:00 w Sali Darczyńców Biblioteki Narodowej. Organizatorami tego konkursu jest redakcja Magazynu Literackiego “Książki” oraz dyrekcja Biblioteki Narodowej.

© Wisniewski
Powered by Wild Apricot Membership Software